Охорона праці

Компанія ТОВ «ДЕК» створена для професійної роботи з розробки родовищ відкритим способом. Команда підприємства складається з людей, які люблять і знають свою справу, відповідально ставляться до довірених ним напрямів роботи, а також – працелюбні, цілеспрямовані, результативні, розумні та енергійні. Стратегія компанії спрямована на довгостроковий розвиток і полягає в основі нових напрямів та вдосконаленні внутрішньої політики в галузі ОП та ТБ.

Політика в галузі охорони праці ТОВ «ДЕК»

Пріоритетною метою ТОВ «ДЕК» у галузі охорони праці є забезпечення безпеки, збереження життя, здоров'я та працездатності працівників компанії у процесі праці. Для цього у ТОВ «ДЕК» функціонує та вдосконалюється система управління охороною праці.

Керуючись принципом постійного покращення системи управління охороною праці, керівництво компанії бере на себе такі зобов'язання щодо забезпечення:

  • дотримання законодавчих та інших вимог, сфера дії яких поширюється на діяльність компанії;
  • покращення умов праці, підвищення рівня безпеки, зниження ризику виробничих травм, професійних захворювань, інцидентів та аварій;
  • безперервної ідентифікації небезпек, оцінки ризиків та управління ними;
  • фінансування заходів щодо покращення умов та охорони праці в необхідних обсягах;
  • постійного підвищення компетентності працівників підприємства у галузі охорони праці;
  • реалізації ідеї про те, що безпека праці на кожному робочому місці, у структурному підрозділі та у компанії в цілому – справа всіх і кожного;
  • систематичного інформування працівників про умови праці на робочих місцях.

Найвище керівництво компанії зобов'язується вимагати від усіх працівників компанії здійснення робіт відповідно до вимог законодавства у галузі охорони праці.